“Algemene voorwaarden”

Identiteit:

Het adres van Dubbelgeluk Tweelingwiegen is Schuilenburg 28 – 2135 GL te Hoofddorp en is bereikbaar onder het telefoonnummer 06-20528598 / 06-26600037. Via de mail bereikbaar op adres: info@dubbelgeluk.com. Dubbelgeluk Tweelingwiegen beschikt over een ING rekeningnummer: 6177254 (IBAN; NL71 INGB 0006 1772 54). Dubbelgeluk Tweelingwiegen is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 58164952. Het BTW-identificatienummer is NL 186594616B01.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden en richtlijnen zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Verhuur:

Aangezien Dubbelgeluk Tweelingwiegen directe levering niet kan garanderen is reservering van de te huur aangeboden producten gewenst. Informatie inwinnen en reserveren kan zowel telefonisch als per e-mail. Deze gegevens kunt u vinden onder ‘Identiteit’. Een reservering per e-mail wordt binnen twee werkdagen bevestigd. Heeft u binnen die termijn nog geen reactie ontvangen, neemt u dan contact op met Dubbelgeluk Tweelingwiegen. In geval van vakantie of andere reden van afwezigheid zal een eventuele langere termijn waarbinnen gereageerd wordt, duidelijk vermeld worden.

Afhalen en retourneren van producten op het vestigingsadres kan zeven dagen per week en alleen op afspraak. De huurder dient zich bij het afhalen van het product te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De huurder kan tegen een vergoeding gebruik maken van onze bezorg- en ophaalservice. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van de reisafstand tussen huurder en verhuurder. Het bezorgen/ophalen is altijd in overleg en op afspraak. Er wordt gerekend met een kilometerprijs van 0,50 cent per kilometer, de afstand wordt berekend via de ANWB routeplanner. Voor adressen op de Waddeneilanden geldt een afwijkend tarief. Voor het juiste tarief kunt u contact opnemen met Dubbelgeluk Tweelingwiegen.

De huurder verkrijgt het product gedemonteerd en dient het product ook weer gedemonteerd in te leveren. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde product op een andere manier te monteren dan met de door verhuurder geleverde materialen. Indien er aan het gehuurde product schade is ontstaan, dient u dit ons direct te melden. De huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade welke gedurende de huurperiode aan het gehuurde is toegebracht. Alle kosten als gevolg van schade, diefstal, vermissing en dergelijke zijn voor rekening van de huurder.

Betalingscondities:

De huurprijs is € 11,50 per week. De minimale huurperiode bedraagt 14 weken en er kan per hele week verlengd worden. Betaling van de huursom is op basis van een factuur. Deze wordt per e- mail of per post toegestuurd na een huurperiode van 14 weken. Als de huurperiode langer dan 14 weken duurt zal er maandelijks een nieuwe factuur verstuurd worden. Bij een afwijkende huurprijs in verband met een actie wordt dit duidelijk vermeld. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Voorafgaand aan de huurperiode wordt er een borg in rekening gebracht van € 100,00. Hiervoor ontvangt u een factuur. De borg dient voor het afhalen of bezorgen te worden voldaan op rekeningnummer 6177254 (IBAN; NL71 INGB 0006 1772 54) ten name van Dubbelgeluk Tweelingwiegen te Hoofddorp. Bij goede staat van de geretourneerde wieg wordt de borg in mindering gebracht op de eindfactuur.

Annulering kan uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Bij annulering binnen zes weken voor  aanvang van de afgesproken huurperiode wordt € 50,00 annuleringskosten in rekening gebracht. De huurperiode gaat in bij het afhalen of bezorgen van het product en eindigt bij het retourneren ervan. Vooraf wordt er een huurperiode afgesproken van minimaal 14 weken. Het is mogelijk om het product voor het einde van de huurperiode te retourneren, echter de volledige afgesproken huurperiode wordt in rekening gebracht. Verlenging van de huurtermijn na afloop van de huurperiode is uitsluitend mogelijk bij beschikbaarheid. Neemt u contact op met Dubbelgeluk Tweelingwiegen voor informatie over beschikbaarheid en reserveringen. Na afloop van de huurperiode brengt u het gehuurde product op de afgesproken tijd retour of komen wij dit tegen betaling en op afspraak bij u ophalen (zie hiervoor alinea 2 van Verhuur). Het gehuurde dient compleet, schoon, droog, netjes en in dezelfde staat retour te worden gebracht. Het is niet toegestaan het gehuurde product te verhuren aan derden.

De huurder kan Dubbelgeluk Tweelingwiegen op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van het product. Dubbelgeluk Tweelingwiegen houdt zich het recht voor om verhuur te weigeren zonder opgaaf van reden. Technische wijzigingen, verbeteringen, kleine afwijkingen van kleur of vorm zijn voorbehouden. De inhoud van de site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Dubbelgeluk Tweelingwiegen zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dubbelgeluk Tweelingwiegen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Dubbelgeluk Tweelingwiegen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

“Productvoorwaarden tweelingwieg”

De wieg is enkel en alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, als een liggend slaapplekje voor een baby die zich zonder hulp niet kan omrollen, opdrukken of kan gaan zitten. Wanneer de baby zich kan omrollen, zich kan opdrukken of kan zitten, is de wieg niet meer geschikt om te gebruiken. De wieg dient op een normale manier gebruikt te worden, hierbij moet rekening gehouden worden met het te verwachte gedrag van de baby. De wieg dient niet gebruikt te worden als box. Gebruik het door Dubbelgeluk Tweelingwiegen geleverde en op maat gemaakte matras en topper voor de veiligheid van de tweeling. Deze heeft de juiste maat en dikte, die zorgen voor de juiste stevigheid en hebben de juiste diepte van de wieg. Meer informatie over de matrassen en bijbehorende topper kunt u vinden op onze site. Gebruik altijd de bijbehorende bedbodem. Zorg ervoor dat alle onderdelen op de juiste manier in elkaar zitten en zorg ervoor dat er geen schroeven/ moeren los zitten, zodat er geen risico bestaat dat de baby of kleertjes van de baby (bijvoorbeeld koordjes, bandjes etc.) op de een of andere manier vast komen te zitten of blijven haken en de baby verstrikt raakt. Gebruik alleen de bevestigingsmaterialen die geleverd worden in de transportkoffer.

Wiegdekens en overige bekleding worden bij de verhuur bijgeleverd. De huurder mag een keuze maken uit een door Dubbelgeluk Tweelingwiegen aangegeven selectie van bekleding. Indien nodig kan de huurder de bekleding wassen volgens de bijgeleverde of aangehechte wasvoorschriften. Wassen is geheel op eigen risico. Mocht er tijdens het wasproces iets met de bekleding gebeuren, dan zijn de kosten voor vervanging hiervan voor rekening van de huurder.

Houd kleine, spelende kinderen van de wieg vandaan wanneer zij niet onder toezicht staan. Zet de wieg nooit in de buurt van open vuur of andere gevaarlijke warmte bronnen zoals gaskachels, elektrische straalkachels. Gebruik de wieg niet wanneer er tekenen zijn van beschadiging, defecte of ontbrekende onderdelen. Het gebruik van de wieg is volledig op eigen risico.